Nhịp sống trong các khu dân cư cách ly tại tâm dịch Đà Nẵng

Các điểm cách ly y tế, cách ly khu dân cư tại Đà Nẵng được lực lượng chức năng chốt trực nghiêm ngặt, giúp người dân yên tâm chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19.(đọc thêm)