Nhiều bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh tình nguyện hiến huyết tương

Sử dụng huyết tương người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh để điều trị cho bệnh nhân khác là phương pháp mới mang lại nhiều kỳ vọng khi thế giới vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin dự phòng.(đọc thêm)