Nhật Bản phát triển hệ thống nhận diện qua khẩu trang

Nhật Bản đã ra mắt một hệ thống nhận diện khuôn mặt thông minh mới có khả năng nhận diện chính xác một người đeo khẩu trang với tỷ lệ chính xác lên đến 99,9%.(đọc thêm)