'Nhân sự AI' trong tòa soạn báo 

Với sự bùng nổ về thông tin như hiện nay, nhiều cơ quan báo chí đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thay đổi cách sản xuất, tổ chức, phân loại, xuất bản cũng như phân phối nội dung trên các nền tảng khác nhau. Vậy những “nhân sự AI” trong các tòa soạn đã và đang “làm việc” như thế nào?(đọc thêm)