Người thợ máy tài ba giúp ô tô cổ lăn bánh tại Cuba

Xe ô tô được sản xuất từ những năm 1950 vẫn lăn bánh trên đường tại Cuba. Chúng có thể chạy tốt sau từng đó năm là nhờ bàn tay tài ba của thợ máy Cuba.(đọc thêm)