Người dân vội vã ‘tháo chạy’ trước giờ phong tỏa, Paris tắc đường kỷ lục

Tình trạng tắc đường quanh vùng thủ đô Paris của Pháp đã chạm ngưỡng kỷ lục vào đầu giờ tối 29/10 khi lệnh phong tỏa toàn quốc mới sắp sửa có hiệu lực.  (đọc thêm)