Người đàn ông Ấn Độ giơ tay lên trời suốt 10 năm

Một nhà tu hành ở Ấn Độ đã liên tục giữ cánh tay của mình trong tư thế hướng lên mà không bao giờ hạ xuống trong hơn một thập kỷ. (đọc thêm)