Nga tung video giới thiệu robot chiến đấu có hỏa lực đáng gờm

Bộ Quốc phòng Nga đã tung video giới thiệu hai mẫu phương tiện không người lái phô diễn khả năng chiến đấu và hỏa lực mạnh mẽ.(đọc thêm)