Nga trình làng robot chó mang súng phóng lựu, ngắm bắn chính xác mục tiêu

Hệ thống robot M-81 của Nga có khả năng ngắm bắn chính xác và vận chuyển vũ khí trên khắp chiến trường.(đọc thêm)