NASA lắp đặt 'bến đỗ' cho tàu vũ trụ thương mại trên ISS

Hai phi hành gia Mỹ đã hoàn tất chuyến đi bộ ra ngoài không gian từ Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) lần thứ 5 trong năm nay để lắp đặt "bến đỗ" cho các tàu vũ trụ thương mại trong tương lai.(đọc thêm)