Mỹ truyền thành công điện Mặt trời từ vũ trụ về Trái đất

Nhóm nghiên cứu ở Viện Công nghệ California vừa thực hiện thành công thí nghiệm truyền điện không dây đầu tiên trong vũ trụ. Dự án Điện mặt trời không gian hướng tới khai thác nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn trên quỹ đạo.(đọc thêm)