Muôn tấm lòng hướng về tâm dịch Bắc Giang

Với tinh thần tương thân tương ái và quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, rất nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân góp công, góp của để “chia lửa” với cán bộ, chiến sỹ, đội ngũ y bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ hàng vạn công nhân, người lao động, nhân dân đang gặp khó khăn trong tâm dịch Bắc Giang.(đọc thêm)