Mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính của ngành công an đạt trên 96%

Sáng 28/10, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Cục V03-Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước (giai đoạn 2011-2020), định hướng giai đoạn 2020-2030 trong lực lượng Công an nhân dân.(đọc thêm)