Một thời sống hết mình với nghề báo

Theo nhà báo Nguyễn Văn Ninh, nguyên Trưởng đại diện báo Tin tức tại TP Hồ Chí Minh, báo Tin tức được bạn đọc yêu mến bởi tờ báo là ngọn cờ đầu về chống tiêu cực, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người dân, cán bộ bị oan sai...(đọc thêm)