Mồ hôi trút ào thành vũng từ bộ đồ bảo hộ của nữ nhân viên y tế

Người xem không khỏi xót xa cũng như cảm phục trước sự hy sinh của các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ hàng giờ liền để thực hiện nhiệm vụ chống COVID-19. (đọc thêm)