Lễ Pồôn Pôông của dân tộc Mường tỉnh Thanh Hóa

Ở Thanh Hoá, vùng nào có người Mường ở là có Lễ hội Pồn Pôông, bởi Pồn Pôông chính là “hồn cốt”, nét văn hóa không thể thiếu của người Mường.(đọc thêm)