Lập kỷ lục thế giới nhờ nín thở bơi 81 mét dưới hồ băng

Anh David Vancl, người Séc, vừa lập kỷ lục thế giới mới về bơi dưới mặt băng sau khi hoàn thành quãng đường 81 mét chỉ với một lần lấy hơi duy nhất.  (đọc thêm)