Làng văn hóa du lịch cộng đồng Lũng Cẩm hấp dẫn du khách

Thôn Lũng Cẩm thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn (Hà Giang) chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông cùng một số dân tộc ít người khác như Hoa, Lô Lô… cùng sinh sống. (đọc thêm)