Lãi suất cho vay giảm so với cuối năm 2022

Năm 2023 được dự báo vẫn còn những khó khăn nhất định, lãi suất huy động vẫn đang neo ở mức cao, thì các ngân hàng lại có xu hướng giảm lãi suất cho vay so với cuối năm 2022. Đặc biệt, nhiều ngân hàng đưa ra gói cho vay với lãi suất ưu đãi đặc biệt.(đọc thêm)