'Lan đột biến' - Mất công tạo ra nhưng dễ nhân bản

“Lan đột biến” đang gây sốt tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Nhưng với công nghệ cao ngày nay thì người trồng lan tại một số quốc gia trên thế giới đã có thể nhân giống và sản xuất hàng loạt loại cây này chỉ sau một thời gian ngắn. Đột biến sẽ thành phổ biến.(đọc thêm)