Kỳ vọng 4 ngân hàng mua lại trái phiếu doanh nghiệp

Đây là nội dung trong Dự thảo sửa đổi Thông tư 16 của Ngân hàng Nhà nước đang được lấy ý kiến. Nhiều thành viên thị trường kỳ vọng đây là thay đổi tích cực giúp tăng thanh khoản cho thị trường trái phiếu vốn đã trầm lắng lâu. (đọc thêm)