Kim ngạch thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tăng hơn 160 lần sau 25 năm

Trong suốt chặng đường 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (12/7/1995 - 12/7/2020), kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước liên tục tăng trưởng.(đọc thêm)