Kiên quyết dừng hoạt động các thuê bao không chỉnh lý

Từ 0 giờ ngày 1/4, các nhà mạng khóa một chiều với thuê bao sai thông tin. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông kiên quyết thực hiện nghiêm túc thời gian khóa thuê bao sau ngày 31/3.(đọc thêm)