Kiểm định viên Quân đội tham gia hỗ trợ đăng kiểm tại Hà Nội

Bắt đầu từ hôm nay 20/3/2023, lực lượng quân đội sẽ tham gia hỗ trợ công tác đăng kiểm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Cụ thể, 30 kiểm định viên chính thức và 10 kiểm định viên dự bị tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Tại Hà Nội, 9 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội sẽ được bổ sung 19 kiểm định viên được hỗ trợ từ quân đội và 11 kiểm định viên quân đội được phân về 5 trung tâm đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh.(đọc thêm)