Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp về hành vi trốn thuế

Bà Hoàng Thị Hồng Châu, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và vệ sinh công nghiệp Châu Phát đã xin 45 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống của 7 doanh nghiệp tại Quảng Bình với tổng giá trị thanh toán gần 1,2 tỷ đồng.(đọc thêm)