Khó chấm dứt quyền sở hữu lâu dài nhà chung cư

Trong Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) mới đây, Chính phủ đưa ra một phương án duy nhất: Sở hữu nhà chung cư cần có thời hạn. Chủ sở hữu sẽ phải chấm dứt quyền sở hữu khi nhà chung cư thuộc diện bị phá dỡ... Về góc độ quản lý nhà nước thì phương án này được coi là một trong những giải pháp nhằm giải quyết tình trạng chung cư cũ xuống cấp, đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên về phương diện sở hữu nhà đất thì rất nhiều người dân chưa đồng lòng với chủ trương này.(đọc thêm)