Khai trương hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức cho giao thông công cộng

Ngày 28/11/2023, Hà Nội khai trương thí điểm hệ thống vé điện tử liên thông đa phương thức cho giao thông công cộng. Hiện 13 tuyến buýt thường và 1 tuyến buýt nhanh BRT đã đủ điều kiện để chính thức đưa vào khai thác vận hành thí điểm trước khi nhân rộng. Dự kiến tháng 12, thành phố tiếp tục đưa 10 tuyến buýt vào hệ thống.(đọc thêm)