Kè biển Nam Định sạt lở gần nửa năm chưa được khắc phục

Mùa mưa bão năm 2020, do sóng to, nước lớn, hơn 200m kè Khu Du lịch biển thị trấn Thịnh Long (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) bị sập toàn bộ mái kè, tường chắn sóng.(đọc thêm)