Joe Biden và hành trình bền bỉ 30 năm tới Nhà Trắng

Suốt 30 năm kể từ lần đầu tiên tham gia tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 1988, chính trị gia lão luyện Joe Biden đã bền bỉ với mục tiêu của mình và cuối cùng đã giành chiến thắng, một chiến thắng được hun đúc từ những thành công, tâm huyết và cả những mất mát trong cuộc đời.(đọc thêm)