Indonesia xây 300.000 giếng chống lụt

Chính quyền thủ đô Jakarta của Indonesia đang lên kế hoạch xây dựng thêm 300.000 giếng thẩm thấu chống lũ lụt với tổng kinh phí 400 tỷ rupiah (28,3 triệu USD).(đọc thêm)