Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng

Chiều 2/2, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ.(đọc thêm)