Họa sĩ trẻ ‘thổi hồn’ vào những bức tường vô tri ở Trung Quốc

Họa sĩ tranh tường Liu Xiaobei đã trở về quê hương ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đặt niềm tin vào các tác phẩm tranh tường tuyệt đẹp của mình với hy vọng thúc đẩy du lịch địa phương.(đọc thêm)