Hành động đẹp: Người đi đường dùng tay không khơi miệng cống chống ngập

Khi thấy đường phố có dấu hiệu ngập lụt, người đàn ông này đã đội mưa dùng tay không móc rác để khơi cống thoát nước.(đọc thêm)