Hàng nghìn tiểu thương Đà Nẵng mặc áo in hình cờ Tổ quốc

Sau 2 tuần vừa căng mình chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm cho người dân thành phố Đà Nẵng, hàng ngàn tiểu thương trong các chợ lớn tại Đà Nẵng đã thể hiện quyết tâm chống dịch bằng một hành động đẹp. (đọc thêm)