Hàng không Nhật Bản chuyển đổi sang nhiên liệu xanh

Kể từ tháng 11 tới, một số chuyến bay của hãng hàng không Nhật Bản (ANA) sẽ bắt đầu sử dụng nhiên liệu sản xuất từ chất thải thực phẩm. Đây là nỗ lực của ANA nhằm cắt giảm lượng phát thải khí CO2 dù biết sẽ gặp nhiều trở ngại về chi phí. (đọc thêm)