Hà Nội bắt đầu xét nghiệm RT-PCR cho các trường hợp trở về từ Đà Nẵng

Sáng 8/8, Hà Nội đã triển khai xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR để phát hiện ca bệnh COVID-19 tại 13 quận, huyện, thị xã. Dự kiến có 74.905 trường hợp trở về từ Đà Nẵng cần được làm xét nghiệm này.(đọc thêm)