Hà Nội: 2 xe tải thực phẩm tiếp tế cho viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

TP Hà Nội đã tiếp tế tạm thời 2.000 quả trứng, 100 thùng mì và 50 thùng sữa đặc cho viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (huyện Đông Anh).(đọc thêm)