'Giải cứu' sông Hằng khỏi rác hoa

Sông Hằng là dòng sông linh thiêng nhất ở Ấn Độ cũng như là nguồn sống cho hàng trăm triệu người sống 2 bên bờ sông nhiều thế hệ. Tuy nhiên, tồn tại một nghịch lí rằng đây cũng là một trong những dòng sông ô nhiễm nhất thế giới, với rác thải sinh hoạt, hóa chất công nghiệp, xác gia súc cũng như hàng triệu tấn phế thải từ hoa. Chính vì thế, một doanh nhân trẻ đã tìm cách cứu dòng sông theo cách đặc biệt.(đọc thêm)