Giá xăng đồng loạt giảm gần 800 đồng/lít

Từ 15h ngày 21/3/2023, giá xăng đồng loạt giảm gần 800 đồng/lít. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 784 đồng còn 22.022 đồng/lít; giá xăng RON 95-III giảm 780 đồng còn 23.038 đồng/lít.(đọc thêm)