Giá vật liệu xây dựng sẽ tiếp tục tăng

Bộ Xây dựng dự báo giá vật liệu xây dựng trong năm nay sẽ tiếp tục tăng 3,2%, do tăng theo giá nguyên vật liệu đầu vào.(đọc thêm)