Giá Bitcoin quanh mốc 52.000 USD

Hơn tuần qua, Bitcoin giao dịch trong khoảng giá từ 51.000 - 52.000 USD và là mức cao nhất trong hơn 2 năm. Theo dữ liệu của Investing.com, vào thời điểm 8 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 21/2/2024, giá Bitcoin ở mức 52.148,60 USD/BTC; biên độ giao dịch từ 52.130,00 - 52.367,30 USD (giá thấp nhất - cao nhất). (đọc thêm)