Drone taxi bay chuyến đầu tiên ở Hàn Quốc

EHang 216 là loại máy taxi bay 2 chỗ ngồi do Trung Quốc sản xuất – đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại 3 địa điểm ở Hàn Quốc. (đọc thêm)