Đóng cửa 1 phòng giao dịch Eximbank vì dịch COVID-19

Phòng giao dịch Eximbank Vạn Hạnh tại phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh tạm thời ngưng hoạt động 14 ngày kể từ ngày 3/8 do một ca nhiễm COVID-19 đã đến giao dịch và tiếp xúc với nhân viên giao dịch.(đọc thêm)