Độc đáo thú chơi chọi dế ở Trung Quốc

Chọi dế là một thú chơi giải trí lâu đời của Trung Quốc. Việc cá cược bị nghiêm cấm nhưng bản thân trò chơi này là hợp pháp và phổ biến ở Trung Quốc.(đọc thêm)