Đình chỉ thi tốt nghiệp THPT nếu mang vật dụng bị cấm vào phòng chờ

Theo Thông tư 05/2021 sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT có hiệu lực từ ngày 27/4 tới đây, thí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ sẽ bị đình chỉ thi.(đọc thêm)