Đề xuất sông Tô Lịch thành hầm chống ngập và công viên văn hóa tâm linh

Đề án cải tạo sông Tô Lịch thành hầm chống ngập và công viên lịch sử văn hóa tâm linh với hàng loạt các công trình văn hóa trải dài được đại diện UBND TP Hà Nội đánh giá cao.(đọc thêm)