Đề thi nằm trong chương trình lớp 12

Trước băn khoăn của học sinh lớp 12 về đề thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ như thế nào trong bối cảnh chịu tác động của dịch Covid-19, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu lớp 12.(đọc thêm)