Đầu tư nước ngoài tăng trưởng

Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 316,4 triệu USD bằng 93,5% so với cùng kỳ. (đọc thêm)