Danh thắng Phượng Hoàng Cổ trấn ngập trong biển nước đục ngầu

Thị trấn cổ hơn 2.000 năm tuổi nổi tiếng của Trung Quốc là địa điểm mới nhất bị nhấn chìm trong các trận lũ lụt đang hoành hành khu vực phía Nam nước này suốt mấy tuần qua. (đọc thêm)