Đại hội XIII được chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo

Đại hội XIII là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc, được cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đang rất quan tâm, theo dõi, và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.(đọc thêm)